Logo

Inequality: The Enemy Between Us

Event Rickard W 26 mars in Rabat

Seminarium med Richard Wilkinson på Nationalbiblioteket i Rabat

Som ett led i arbetet med föreställningen The Spirit Level On Stage arrangerade Jordbro VärldsOrkester och Theatre Anfass den 26e mars en konferens och debatt med Richard Wilkinson på temat "Därför är jämlikhet bättre för alla". Föreläsningen arrangerades med stöd från Svenska Ambassaden i Rabat, Nationalbiblioteket i Rabat, Theatre National Muhammed V, Svenska Institutet samt PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Inför föreläsningen fylldes gaturummet i Rabat med affischer om arrangemanget. Många tidningar skrev också förhandsartiklar och recensioner. Själva föreläsningen blev en stor framgång – välbesökt och med en frågestund som aldrig ville ta slut. Richard Wilkinsons diskussion om effekter av stor ojämlikhet i ett samhälle blev en viktig händelse i Rabat och flyttar fram positionerna för de krafter som verkar för demokrati, yttrandefrihet och rättvisare fördelning.

Som en helt oväntad bonus för Jordbro VärldsOrkester och Theatre Anfass följde också Kate Pickett med till Rabat, helt på egen bekostnad. Kate och Richard är ett par sedan många år och är båda författare till boken The Spirit Level som scenkonstprojektet The Spirit Level On Stage fritt bygger på. Vi fick under de intensiva dagar som Kate och Richard tillbringade med oss i Rabat många tillfällen att grundligt diskutera deras forskning om ojämlikhetens effekter på samhälle och individer. De fick också inblick i våra ansträngningar att tolka forskningen till ett språk som kan framföras på scenen.

Richard Wilkinson och Kate Pickett visade sig vara de mest generösa, vänliga, ödmjuka och nyfiket intresserade människor man kan tänka sig. De spred en trygg och avspänd atmosfär omkring sig. Det faktum som gjort oss en aning spända inför deras ankomst – att de är vår tids mest framstående forskare inom sitt fält – glömdes snabbt och ersattes av en känsla att vi fått två nya vänner. Deras stöd till projektet The Spirit Level On Stage skänker oss mod och trygghet och kan bli en viktig faktor för spridningen av den färdiga föreställningen.

Här nedan finns länkar och bilder som speglar Richard Wilkinsons föreläsning i Rabat. Se också den pdf som är en sammanfattning på franska av boken The Spirit Level och som även beskriver projektet The Spirit Level On Stage.

Ladda ner PDF, en sammanfattning av boken (på franska och arabiska)

Länk om seminariet: http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=44957&date_ar=2015-3-29+3%3A7%3A00
Länk om seminariet: http://www.hespress.com/societe/259224.html

Gruppbild


Richard Wilkinson föreläser i Rabat

Richard Wilkinsons och Kate Picketts bok The Spirit Level: Why More Equal Societys Almost Always Do Better har sedan den kom ut 2009 haft ett mycket stort inflytande över den internationella debatten kring problemen med de ökande klyftorna. Boken har naturligtvis både sina anhängare och kritiker. Ingen kan dock förneka att The Spirit Level är ett av de mest citerade och refererade verken inom den samhällsvetenskap som intresserar sig för jämlikhetens och ojämlikhetens effekter på hälsa, socialt kapital och balanserad ekonomisk utveckling. The Spirit Level är kanske det enskilda verk som inneburit mest för att förändra vår syn på klyftor och skillnader i ett samhälle. Få tror längre att stora klyftor är ett bra incitament för att få människor att anstränga sig och för att få till ekonomisk utveckling. Den lika enkla som radikala slutsatsen av Wilkinsons och Pickets forskning är att jämlika samhällen är bättre för alla.

Jordbro VärldsOrkester och Theatre Anfass kan nu genom det gemensamma scenkonstprojektet The Spirit Level On Stage presentera en föreläsning av professor Richard Wilkinson på Nationalbiblioteket i Rabat, torsdag 26 mars klockan 19.00. Föreläsningen simultantolkas till både arabiska och franska. Detta är första gången The Spirit Level presenteras i Marocko. Som stöd för denna unika händelse har vi medarrangörerna Svenska Ambassaden i Rabat, Nationalbiblioteket i Rabat samt Theatre National Mohammed V.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.