Logo

Workshop i El-Hajeb

Se bildspelet - Se filmen

Fältarbete och research för att skaffa material till föreställningen The Spirit Level On Stage pågår nu i både Marocko och i Sverige. Under sommarens Almedalsvecka var delar av projektteamet på plats med torgteater och seminarium - samtidigt som deltagande observation av den politiska maktens kropp och rum kunde genomföras. Se bloggen för mer om detta. I Jordbro arbetar under hösten en researchgrupp med intervjuer och surveyundersökningar.

El HajebEl-Hajeb ligger på ca 1300 meters höjd i Gamla Atlasbergen vy el hajebVy från El-Hajebs utkant Deltagare från JVOLouise Kvarby, Asmaa Houri och Bodil Persson

I Marocko har nu Theatre Anfass under perioden 3 – 5 september ordnat en workshop på temat jämlikhet - hälsa, kön och utbildning. Platsen för arbetet var teatern i El-Hajeb och inbjudna deltagare var 10 aktivister från organisationer som arbetar med människorättsfrågor i det marockanska civilsamhället.

Från Jordbro VärldsOrkester deltog Louise Kvarby - koreograf och konstnärlig ledare, Bodil Person – dramaturg och Göran Lidbrink – projektledare och producent. Konstnärligt ledarskap delas med Asmaa Houri och dramaturgfunktionen delas med Issam El Yousfi.

Rachid BRachid Bromi inleder sin dag om jämlikhet och hälsa med att konstatera att till och med kungen i Marocko i ett tal nyligen nämnt ojämlikheten som ett av landets största problem. whiteboardArbetsspråket var både dialekt (marockansk arabiska), franska och engelska. berattaI Marocko finns det en stark tradition av att tradera berättelser och vittnesmål om livet. Deltagarna gick alla med självklarhet upp till mikrofonen och berättade om situationer som handlar om egna upplevelser kring frågor om hälsa och jämlikhet.

Under tre dagar fördes intensiva diskussioner och vi arbetade med olika övningar och berättelser kring temat jämlikhet kopplat till hälsa, kön och utbildning. Rachid Bromi, Asmaa Houri och Issam El Yousfi från Theatre Anfass ansvarade för varsin dag. Under utvärderingen kom det fram önskemål från deltagarna att fortsätta arbetet och få till ytterligare en träff där temat jämlikhet undersöks med hjälp av konstnärliga praktiker och utgångspunkter.

1movingAsmaa Houri leder övningar på golvet kring temat jämlikhet och kropp-kön  2spiritDel av white-board efter att alla ritat kvinnans situation i Marocko 3spiritWorkshop

4spiritWorkshop 5spiritWorkshop 6spiritIssam leder en diskussion om det marockanska utbildningssystemet där frågan om public-shools och private-schools precis som i Sverige är viktig

7spiritFrån Issams powerpoint. ”Privata och offentliga skolor i Marocko” 8spiritDeltagarna i workshopen i El-Hajeb, 3 – 5 september 2014

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.