Ojämlikhet och sociala klyftor är fascismens grogrund

1spiritxFrån protesterna på Poseidons torg i HaningeInför valet kom Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder till Haninge för att hålla tal på Poseidons Torg. Han möttes av protester och massor av unga människor som ville visa sitt avståndstagande mot att SD förgiftar vårt samhälle med insinuant rasism. Mängden poliser som sattes in för att skydda och bevaka var häpnadsväckande stor.

Lika viktigt som det är att försvara yttrandefriheten lika viktigt är det att inte låta den rasistiska retoriken stå oemotsagd. Polisen har ett stort ansvar och ett svårt arbete att utföra. En uppstressad stingslighet mot unga motdemonstranter kan tyda på omognad inom kåren eller i värsta fall grumliga sympatier. På Poseidons torg stod polisen med ryggen vänd mot SDs torgmöte – ansikte mot ansikte framför de protesterande ungdomarna. Kan det vara möjligt - som strategi i det civila ickevåldsmotståndets namn - att söka allianser och sympatier hos polisen i kampen mot fascismens förtrupper i Sverige? Låt oss hoppas det, för det vore djupt olyckligt om de helt berättigade antirasistiska protesterna leder till en allt mer repressiv ordningsmakt. Nästa gång vi står ansikte mot ansikte med företrädare för statens våldsmonopol kanske vi ska bjuda på en bulle, dra en vits, småsnacka och flörta lite. Samtidigt inte backa en tum. Den kände ickevåldsteoretikern Gene Sharp hävdar att humor och vänlighet kan vara de effektivaste av vapen. Kan vi tro på det? Kyss en snut? Spana in bilderna här.

Fascismen kan inte besegras med enbart antifascism. Det krävs politik på allvar. Det är genom en radikal och egalitär fördelningspolitik och en social investeringspolitik som vi vinner slaget mot fascisterna. Om både bördorna och rikedomen fördelas mer jämlikt och klyftorna minskar så blir det svårare att spela ut den ena gruppen mot den andra. Vi behöver alltså en social bostadspolitik med kraftigt ökat offentligt byggande. Vi behöver höja nivåerna i försäkringssystem och A-kassa. Vi behöver en ökad progressivitet och omfördelning via skatten. Vi behöver ett skolsystem som är lika för alla, där alla skolor håller hög kvalité. Vi behöver en sjukvård med resurser som är tillgänglig för alla. Vi behöver ökat folkligt inflytande över allt som pågår i vårt land.

2spiritxFrån protesterna på Poseidons torg i HaningeDet är i de växande klyftorna och i klassamhällets sociala arrogans vi får söka svaren till varför högernationalistiska och rent fascistiska rörelser växer fram i Europa - dit Sverige hör. Vi kan nu se hur Sverigedemokraternas lilla ledarskikt enligt klassisk fascistisk strategi skickligt och ogenerat positionerar sig som en "centeropinion" mot de stora krafterna i samhället: Mot det politiska etablissemanget, mot arbetarrörelsen, mot storfinansen och bankerna. Med populistiska appeller försöker man göra sig till förvarare av välfärden och drömmen om ett svenskt folkhem där nationen och dess kultur är den enda legitima gemenskapen. Invandringen, konsten, den öppna kärleken och allt som upplevs som främmande är syndabockar och fiender i denna manikeiska världsbild.

Bara några få av SDs väljare är medvetna fascister. Denna hårda kärna kan vi inte förändra. Men de allra flesta är vanligt folk som kämpar med att få livet och världsbilden att gå ihop. Låt oss nu se till att det finns en väg tillbaka och att vi inte tvingar in SDs väljare i en hårdnande fascistisk åsiktsgemenskap. Kamp mot sociala klyftor och för ökad jämlikhet är vägen.

Tema: Pussa en polis

http://archive.thedailystar.net/beta2/news/kiss-and-yell/

http://miamiherald.typepad.com/crime_scene/2009/12/photo-clowns-hug-a-police-officer.html

http://www.youtube.com/watch?v=UpNhl8BLVP0

http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/worldnews/8288877/Egypt-protests-police-and-demonstrators-clash-in-Cairo.html?image=30

Pussa en polis Pussa en polis 

Pussa en polis 

Pussa en polis