Klanernas kamp - demokrati i betydelsen folkstyre är snart bara en floskel

spirit213 % av de amerikanska väljarna har förtroende för politikerna.
17 % har förtroende för företagen.
Siffror från det senaste valet till senaten och representanthuset i USA.

Vad väntar oss när bubblan spricker totalt? När ingen längre tror, men makten ändå utövas?

Till presidentvalet 2016 i USA kommer vi kanske åter höra namnen Clinton och Bush som rivaler om makten. Nu är det Hilary Clinton, frun till före detta presidenten Bill Clinton mot Jeb Bush, sonen till före detta presidenten Georg H.W Bush, och bror till före detta presidenten Georg W Bush. Låter det galet? Ja. Men varför är det så få som reagerar på att det är klaner som styr politiken i USA? Är det konstigt att tron på politiken vittar bort?

Men trots allt är politiken den fattiges enda möjlighet. Vad som krävs är att politiken återtas av de breda massor som inte kan låta sina pengar utgöra försäkringen till ett tryggt och innehållsrikt liv.

I Bangladesh bildar kvinnorna nu fackföreningar. Arbetare i alla länder förena er, står det på deras banderoller. Världen blir allt mer tydlig. Massan – multituden - blir synlig som en klass för sig själv. 85 personer äger idag lika mycket som de fattigaste 3,5 miljarderna av jordens befolkning – halva mänskligheten. Den universella rätten till politiken kommer ändra på detta!

Under gatstenen finns en strand!

spirit1