Malmökommissionen

Det fortsatta arbetet för en socialt hållbar utveckling bygger på Malmökommissionens 74 åtgärdsförslag och cirka 70 remissvar. Syftet är att minska ojämlikheter i hälsa i Malmö. 

Läs mer: http://www.malmo.se/kommission