Här hittar du länkar som alla på något sätt handlar om jämlikhet.

A Man Falls Down And Cries For Help Twice. The Second Time, My Jaw Drops.

Thomas Piketty

What are the grand dynamics that drive the accumulation and distribution of capital? Questions about the long-term evolution of inequality, the concentration of wealth, and the prospects for economic growth lie at the heart of political economy... 
Read more

Filosofiska Rummet – Om tillit

Andreas Bergh, Dilsa Demirbag Sten och Lars Trägårdh om tillit: Ett fungerande samhälle tycks kräva ett visst mått av tillit mellan individer och av medborgarna gentemot samhällets institutioner. Åsikten förs ibland fram att tilliten minskar ju större sociala skillnader och etnisk mångfald som finns i ett samhälle.

Läs mer: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/300070?programid=793

Malmökommissionen

Det fortsatta arbetet för en socialt hållbar utveckling bygger på Malmökommissionens 74 åtgärdsförslag och cirka 70 remissvar. Syftet är att minska ojämlikheter i hälsa i Malmö. 

Läs mer: http://www.malmo.se/kommission

Fler artiklar...

  1. Jämlikhetslänkar