Logo

Undersökande workshops och repetitioner 2014-11

The Spirit Level On Stage
- Ett konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete

Projektets konstnärliga idé består av att skapa en visuell, sinnlig, multilingual och fysiskt gestaltad föreställning med nyskriven musik, inspirerad av boken "Jämlikhetsanden", (2009) av Richard Wilkinson och Kate Pickett. Boken som givit upphov till de senaste årens kanske mest intensiva diskussion om ojämlikhetens effekter på våra samhällen har på engelska titeln The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone.

Vi arbetar med "devising" som metod och tar sikte mot en ny form av dansteater/performance. "Devising" är ett arbetssätt som funnits länge både i Sverige och internationellt inom framförallt dans och fysisk teater. Arbetssättet började kallas "devising" i mitten på 90-talet. Det är en kollektiv metod där samarbetet i ensemblen är avgörande. Föreställningsarbetet utgår inte från ett redan skrivet manus utan skapas under processen. Alla är medverkande i skapandet av manus via improvisationer och insamlande av "material". Konstnärligt team (i vårt fall regissör, koreograf och dramaturger) fungerar strukturerande och arbetsledande. Projektets ensemble har alla erfarenhet av olika former av "devising" och den mångfalden stärker arbetsprocessen tror vi. Genom en kollektiv process sätta samman och omvandla ett material skapas något nytt. På engelska betyder också ordet device att omvandla eller sätta samman något. Vill man veta mer om "devising" är en av de första böckerna i ämnet läsvärd. Allison Oddey's Devising Theatre: A Practical and Theoretical Handbook (London: Routledge, 1994)

Den konstnärliga processen växer fram parallellt med ett konstnärligt fältarbete - Community Art - med människor i Jordbro och i Rabat där deltagare ifrån olika sociala skikt är med och diskuterar och gestaltar olika teman ur boken "Jämlikhetsanden". Ett viktigt mål med projektet är också att tillsammans med deltagare producera och dokumentera kunskap kring både tematiken (jämlikhet) och arbetssättet (communityart)

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.