Alice-Dufour-FeronceDokumentation: Alice Dufour-Feronce

Fotograf. Verksam i Marocko. Frilansande fotograf som följer projektet The Spirit Level On Stage vid ett antal tillfällen under repetitions- och föreställningsperioden. www.alicedufourferonce.com

ThomasDokumentation: Thomas Hultgren

Webbkommunikation, film -och fotoredigering samt hemsidedesign. Arbetar som webbansvarig på RFHL. Dokumenterar genom film delar av projektet The Spirit Level On Stage.