Översättningar: Anna-Maria Hilborn

Har översatt delar av projektets texter till franska.

Översättningar: Linda-Marie Westergren

Har översatt delar av projektets texter till engelska.